Important Pilgrimage Centres of Hinduism

*** इस पृष्ठ को हिंदी में पढ़े ***‌

Four venues of Kumbh Mela

Place On the banks of State
Nasik Godavari Maharashtra
Ujjain Shipra Madhya Pradesh
Prayag Confluence of the Ganga, Yamuna and Saraswati Uttar Pradesh
Haridwar Ganga Uttarakhand

Four Dhams of Hinduism

Dham (Pilgrimage Place) Devoted to State
Puri Lord Jagannath Orissa
Badrinath Sri Badrinarayana Uttarakhand
Dwaraka Sri Krishna Gujarat
Rameswaram Lord Shiva Tamilnadu
NOTE:The four dhams were defined by Adi Sankaracharya. The Char Dham are often considered the most revered sites for Hindus that have to be visited in one's lifetime.

The 12 Jyotirlingas

Name of the Jyotirlinga Place State
1. Somnath Saurashtra Gujarat
2. Mallikarjun Srisailam Andhra Pradesh
3. Mahakaleshwar Ujjain Madhya Pradesh
4. Omkareshwar Mammaleshwaram Madhya Pradesh
5. Parli Vaijnath Deogarh Jharkhand
6. Bhima Shankar Dakini Maharashtra
7. Rameshwaram Setubandha Tamilnadu
8. Nageshwar Darukavana Maharashtra
9. Vishweshwar Varanasi Uttar Pradesh
10. Trimbakeshwar Nasik Maharashtra
11. Kedareshwar Kedarnath Uttarkhand
12. Ghurmeshwar Visalakam Maharashtra